fot. bl-f159-muscari-botryoides-kwiat — copyright © by Barbara Łotocka
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Muscari botryoides

on This page when logged in
you will see 2.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

kwiat w przekroju
copyright © by Barbara Łotocka