Rodzina nielicznie reprezentowana w krajowej florze.
W uprawie, jako cebulowe rośliny ozdobne, znajduje się kilkanaście gatunków i tysiące odmian ozdobnych z takich rodzajów jak: lilia (Lilium) i tulipan (Tulipa).

Fritillaria meleagris · szachownica kostkowata

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
ochrona ścisła (1.248); wymaga ochr. czynnej
Czerwona Księga — CR–krytycznie zagrożony
Czerwona Lista — CR–krytycznie zagrożony
wystepowanie
o mapie występowania

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · byliny cebulowe, bulwiaste lub kłączowe · wysokość 20-40 cm · kwitnienie: 4/5

wystepowanie
o mapie występowania
Nieczęsta. Lasy liściaste, czasem uprawiana.

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · byliny cebulowe, bulwiaste lub kłączowe · wysokość 50-150 cm · strefa mrozoodporności 4 · kwitnienie: 6-7

wystepowanie
o mapie występowania

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · byliny cebulowe, bulwiaste lub kłączowe · wysokość 60-120 cm · strefa mrozoodporności 5 · kwitnienie: 6-7

Lloydia serotina · lilijka alpejska

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia
literatura · references
· Slavík, B., Štěpánková, 2010 — Květena České Republiky 8 p.403 [71.8]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.779 [40]
· Sokolov S.Ja., 1951 — Djerjevja i kustarniki SSSR. T.2 p.8+85 [119.2]
· Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.51 [86.1]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.536+523k+525+k526k [15]
· Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.14 [150.5]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.790 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
· Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
· Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 21.01.2016 · powstała/was created 10.03.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Liliaceae.htm"> Liliaceae (liliowate) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>