atlas-roslin.pl

Tricyrtis [🔉 tri·cir·tis]

trójsklepka
Rodzaj liczy kilkanaście gatunków bylin występujących w Azji Wschodniej w miejscach cienistych i wilgotnych. Bez przedstawicieli w krajowej florze. Niektóre gatunki oraz odmiany mieszańcowe są uprawiane jako byliny ozdobne. Przydatne do ogrodów o charakterze naturalistycznym, do sadzenia w miejscach cienistych i wilgotnych.

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Tricyrtis (trójsklepka)

wymagania i uprawa

🌸
💧 woda: gleba dostatecznie wilgotna • gleba stale wilgotna do podmokłej

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #1) analiza dostępności roślin

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Tricyrtis [🔉 tri·cir·tis](pl) trójsklepka
(lat. z gr.) Tricyrtis verb.
nazwa rodzaju złożona z greckich: przedrostka tri- (trzy) i kyrtos κυρτος (zakrzywiony, wydęty, krzywy); nawiązujących do kształtu płatków okwiatu