Rodzaj jest we florze krajowej reprezentowany przez jeden gatunek — szachownicę kostkowatą (Fritillaria meleagris). Kilka innych gatunków uprawia się w ogrodach jako ozdobne rośliny cebulowe.

cechy diagnostyczne w kluczu