atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Fritillaria uva-vulpis Rix [🔉 fri·til·lar·i·a *]

Fritillaria Fritillaria Fritillaria Fritil…Fritillariaszachownica perska (Fritillaria persica)szachownica ostropłatkowa (Fritillaria acmopetala)
🌸🌱