takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Fritillaria armena Boiss.

Fritillaria armena
03.2016, Szczeglacin; copyright © by Paweł Kalinowski

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20160300.2.pk - Fritillaria armena; Szczeglacin
160300-2
leg. Paweł Kalinowski
/Szczeglacin/ #1