atlas-roslin.pl

Fritillaria aurea Schott [🔉 fri·til·lar·i·a *]

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Fritillaria aurea
04.2014, Szczeglacin; copyright © by Paweł Kalinowski

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20140400.4.pk - Fritillaria aurea; Szczeglacin
140400-4
leg. Paweł Kalinowski
/Szczeglacin/ #1