takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Fritillaria aurea Schott

Fritillaria aurea
04.2014, Szczeglacin; copyright © by Paweł Kalinowski

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20140400.4.pk - Fritillaria aurea; Szczeglacin
140400-4
leg. Paweł Kalinowski
/Szczeglacin/ #1