atlas-roslin.pl

Fritillaria bithynica Baker [🔉 fri·til·lar·i·a *]

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Fritillaria bithynica
05.2009, Szczeglacin; copyright © by Paweł Kalinowski

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090500.41.pk - Fritillaria bithynica; Szczeglacin
090500-41
leg. Paweł Kalinowski
/Szczeglacin/ #1