atlas-roslin.pl

Fritillaria meleagroides Patrin ex Schult.f. [🔉 *o·i·des]

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Fritillaria meleagroides
05.2014, Szczeglacin; copyright © by Paweł Kalinowski
Fritillaria meleagroides
Fritillaria meleagroides
Fritillaria meleagroides
Fritillaria meleagroides

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20130500.32.pk - Fritillaria meleagroides; Aldomirovsko Blato (Bułgaria)
130500-32
leg. Paweł Kalinowski
/Aldomirovsko Blato (Bułgaria)/ #3
znalezisko 20140500.23.pk - Fritillaria meleagroides; Szczeglacin
140500-23
leg. Paweł Kalinowski
/Szczeglacin/ #2