fot. pk-Fritillaria_meleagroides_1a_SZ_05._14 (383×527) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.4× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Fritillaria meleagroides

on This page when logged in
you will see 2.4× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

05.2014, Szczeglacin
copyright © by Paweł Kalinowski