takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Fritillaria minima Rix

Fritillaria minima
04.2014, Szczeglacin; copyright © by Paweł Kalinowski

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20140400.7.pk - Fritillaria minima; Szczeglacin
140400-7
leg. Paweł Kalinowski
/Szczeglacin/ #1