takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Fritillaria thunbergii Miq.

Fritillaria thunbergii
05.2003, Szczeglacin; copyright © by Paweł Kalinowski

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20030500.6.pk - Fritillaria thunbergii; Szczeglacin
030500-6
leg. Paweł Kalinowski
/Szczeglacin/ #1