atlas-roslin.pl

Fritillaria ferganensis Losinsk. [🔉 fri·til·lar·i·a *]

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Fritillaria Fritillaria Fritillaria FritillariaFritillariaFritillaria fleischerianaFritillaria chlororhabdota
Fritillaria ferganensis
04.2019, OB Goeteborg (Szwecja); copyright © by Paweł Kalinowski

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20190400.5.pk - Fritillaria ferganensis; OB Goeteborg (Szwecja)
190400-5
leg. Paweł Kalinowski
/OB Goeteborg (Szwecja)/ #1