takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Fritillaria graeca Boiss. et Sprun. ssp. graeca

Fritillaria graeca ssp. graeca
04.2017, Szczeglacin; copyright © by Paweł Kalinowski

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20170400.1.pk - Fritillaria graeca ssp. graeca; Szczeglacin
170400-1
leg. Paweł Kalinowski
/Szczeglacin/ #1