atlas-roslin.pl

Fritillaria orientalis Adam in Weber et Mohr [🔉 fri·til·lar·i·a o·ri·en·ta·lis]

szachownica wschodnia
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Fritillaria orientalis (szachownica wschodnia)
05.2006, Szczeglacin; copyright © by Paweł Kalinowski
Fritillaria orientalis (szachownica wschodnia)
05.2006, Szczeglacin; copyright © by Paweł Kalinowski

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20060500.21.pk - Fritillaria orientalis (szachownica wschodnia); Szczeglacin
060500-21
leg. Paweł Kalinowski
/Szczeglacin/ #2

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Fritillaria orientalis [🔉 fri·til·lar·i·a o·ri·en·ta·lis](pl) szachownica wschodnia
orientalis, -e (lat., adj.)
wschodni; oriens, -entis - wschód (słońca)