atlas-roslin.pl

Fritillaria zagrica Stapf [🔉 fri·til·lar·i·a *]

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Fritillaria Fritillaria Fritillaria FritillariaFritillariaFritillaria yuminensisFritillaria graeca var. guicciardii
Fritillaria zagrica
03.2012, OB Goteborg (Szwecja); copyright © by Paweł Kalinowski

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120300.8.pk - Fritillaria zagrica; OB Goteborg (Szwecja)
120300-8
leg. Paweł Kalinowski
/OB Goteborg (Szwecja)/ #1