atlas-roslin.pl

Fritillaria yuminensis X.Z. Duan [🔉 fri·til·lar·i·a *]

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Fritillaria yuminensis
03.2019, Szczeglacin; copyright © by Paweł Kalinowski
Fritillaria yuminensis

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20190300.4.pk - Fritillaria yuminensis; Szczeglacin
190300-4
leg. Paweł Kalinowski
/Szczeglacin/ #2