takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Fritillaria reuteri Boiss.

Fritillaria reuteri
04.2011, Szczeglacin; copyright © by Paweł Kalinowski

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20110400.20.pk - Fritillaria reuteri; Szczeglacin
110400-20
leg. Paweł Kalinowski
/Szczeglacin/ #1