takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Fritillaria raddeana Regel.

szachownica raddeana
Fritillaria raddeana (szachownica raddeana)
04.2011, Szczeglacin; copyright © by Paweł Kalinowski
Fritillaria raddeana (szachownica raddeana)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20110400.19.pk - Fritillaria raddeana (szachownica raddeana); Szczeglacin
110400-19
leg. Paweł Kalinowski
/Szczeglacin/ #2