atlas-roslin.pl

Fritillaria camschatcensis (L.) Ker Gawl. [🔉 fri·til·lar·i·a *]

szachownica kamczacka
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Fritillaria camschatcensis (szachownica kamczacka)
05.2012, Szczeglacin; copyright © by Paweł Kalinowski

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120500.25.pk - Fritillaria camschatcensis (szachownica kamczacka); Szczeglacin
120500-25
leg. Paweł Kalinowski
/Szczeglacin/ #2