takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Fritillaria poluninii (Rix) Bakhshi Khaniki et K.M. Persson

Fritillaria poluninii
04.2018, Szczeglacin; copyright © by Paweł Kalinowski

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20180400.16.pk - Fritillaria poluninii; Szczeglacin
180400-16
leg. Paweł Kalinowski
/Szczeglacin/ #1