atlas-roslin.pl

Fritillaria grandiflora Grossh. [🔉 fri·til·lar·i·a *]

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Fritillaria grandiflora
04.2015, Szczeglacin; copyright © by Paweł Kalinowski
Fritillaria grandiflora
Fritillaria grandiflora

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20150400.2.pk - Fritillaria grandiflora; Szczeglacin
150400-2
leg. Paweł Kalinowski
/Szczeglacin/ #3