takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Fritillaria grandiflora Grossh.

Fritillaria grandiflora
04.2015, Szczeglacin; copyright © by Paweł Kalinowski
Fritillaria grandiflora
Fritillaria grandiflora

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20150400.2.pk - Fritillaria grandiflora; Szczeglacin
150400-2
leg. Paweł Kalinowski
/Szczeglacin/ #3