takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Fritillaria olgae Vved.

Fritillaria olgae
04.2016, OB Warszawa; copyright © by Paweł Kalinowski

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20160400.16.pk - Fritillaria olgae; OB Warszawa
160400-16
leg. Paweł Kalinowski
/OB Warszawa/ #1