atlas-roslin.pl

Fritillaria olgae Vved. [🔉 fri·til·lar·i·a *]

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Fritillaria olgae
04.2016, OB Warszawa; copyright © by Paweł Kalinowski

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20160400.16.pk - Fritillaria olgae; OB Warszawa
160400-16
leg. Paweł Kalinowski
/OB Warszawa/ #1