atlas-roslin.pl

Fritillaria cirrhosa D. Don [🔉 fri·til·lar·i·a *]

szachownica żółta
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Fritillaria cirrhosa (szachownica żółta)
05.2002, OB Kopenhaga (Dania); copyright © by Paweł Kalinowski

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20020500.1.pk - Fritillaria cirrhosa (szachownica żółta); OB Kopenhaga (Dania)
020500-1
leg. Paweł Kalinowski
/OB Kopenhaga (Dania)/ #1