fot. ANDTofieldia_calyculata.08.07.2009.1 — copyright © by Anna Nowak-Dańda
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Tofieldia calyculata (kosatka kielichowa)

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

08.07.2009, Kopieniec, Tatry · copyright © by Anna Nowak-Dańda