takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt

konwalijka dwulistna
na stronie — występowanie · wymagania i uprawa
Maianthemum bifolium

pokrój; 12.05.2002, dolina rz. Bystrzycy k. Wrocławia; copyright © by Marek Snowarski

Maianthemum bifolium

pokrój w czasie kwitnienia

Maianthemum bifolium

pokrój

Maianthemum bifolium

łan roślin

Maianthemum bifolium

owoce

Maianthemum bifolium (konwalijka dwulistna)

Maianthemum bifolium (konwalijka dwulistna)

niedojrzałe owoce

Maianthemum bifolium (konwalijka dwulistna)

Maianthemum bifolium (konwalijka dwulistna)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Częsta. Lasy.

Stałość w zdjęciach fitosocjologicznych dla wybranych syntaksonów [7]:

space_elw

wymagania i uprawa

Grupa użytkowa: byliny ogrodowe · bylina okrywowa lub zadarniająca

Wymagania: światło · cień · woda · gleba przeciętnie wilgotna · odczyn · gleba słabo kwaśna · ciepło · miejsce umiarkowanie zimne lub miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe · zwięzłość · gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże umiarkowanie żyzne

Analiza dostępności roślin (form i odmian #1):
• bez odmiany ·