fot. MS-Maianthemum_bifolium-070407-02 — copyright © by Michał Smoczyk
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Maianthemum bifolium (konwalijka dwulistna)

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

07.04.2007, Równina Torzymska, Rzepinek · copyright © by Michał Smoczyk