Convallaria majalis · konwalia majowa

takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
o mapie występowania
Konwalia majowa jest pospolita na terenie całej Polski na nizinach, w wyższych położeniach górskich brak. Występuje w lasach, na ich skrajach, w zaroślach, na żyznej, próchnicznej glebie. Często uprawiana jako roślina ozdobna.

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · bylina okrywowa lub zadarniająca · do ogrodu naturalistycznego · bylina na kwiat cięty · wysokość 10-30 cm · kwitnienie: 5-6

Smilacina racemosa · majówka groniasta

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · wysokość 80-90 cm · kwitnienie: 5

Smilacina stellata

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Disporopsis pernyi

takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · wysokość do 40 cm · kwitnienie: 6-7