fot. pb-22konwalijka_dwulistna — copyright © by Przemysław Baraniecki
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.8× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Maianthemum bifolium

on This page when logged in
you will see 2.8× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

łan roślin
30.05.2005, ok. Młodaska · copyright © by Przemysław Baraniecki