fot. jmak-Maianthemum-bifolium-VI.09.1 — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Maianthemum bifolium (konwalijka dwulistna)

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

Niemcy, Donautal · copyright © by Jarosław Makowski