fot. 020512-0949 — copyright © by Marek Snowarski
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 8.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Maianthemum bifolium (konwalijka dwulistna)

on This page when logged in
you will see 8.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

12.05.2002, dolina rz. Bystrzycy k. Wrocławia · copyright © by Marek Snowarski