znalezisko 20020512.1.02 - Maianthemum bifolium (konwalijka dwulistna) · dolina rz. Bystrzycy k. Wrocławia · (leg. det. Marek Snowarski)
020512-0947
Maianthemum bifolium (konwalijka dwulistna)
· XL
020512-0949
Maianthemum bifolium (konwalijka dwulistna)
· XL
020512-0949_v2
Maianthemum bifolium (konwalijka dwulistna)