fot. bl-pkrot-convallaria-maialis2 — copyright © by Barbara Łotocka
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Convallaria majalis

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

owoce
2001, Płyta Krotoszyńska · copyright © by Barbara Łotocka