atlas-roslin.pl

Fam. Amaryllidaceae [🔉 a·ma·ryl·li·da·ce·e]

amarylkowate
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

uwagi

Do tej rodziny należy dwa gatunki rodzime i kilka gatunków bylin ozdobnych uprawianych w ogrodach.
Najważniejszym uprawianym rodzajem w tej rodzinie, jest narcyz (Narcissus). W uprawie znajdują się tysiące odmian. Ta bylina cebulowa jest bardzo popularnych w krajach anglosaskich. U nas niezbyt często uprawiana, między innymi z uwagi na ograniczoną mrozoodporność.
Śnieżyca wiosenna (Leucojum vernum) występuje na naturalnych stanowiskach w górach i na pogórzu - z uprawy zadomowiła się w lasach liściastych i zaroślach niżu Polski.

space

Przynajmniej dwa gatunki narcyzów potrafią przez dziesięciolecia trwać w miejscach po dawnej uprawie: narcyz trąbkowy (Narcissus pseudonarcissus) i Narcissus poeticus.

cechy diagnostyczne w kluczu:Monocotyledoneae (jednoliścienne)kl 2892
Zobacz cechy diagnostyczne w pozycjach klucza:Monocotyledoneae (jednoliścienne)kl 2892
↓niekwiaty duże, listki okwiatu w dolnej 1/2-2/3 zrośnięte, u ujścia rurki znajduje się przykoronek
↑nie kwiaty do 25 mm długości, listki okwiatu wolne, bez przykoronka
↓nielistki okwiatu wewnętrzne i zewnętrzne różne, wewnętrzne o połowę krótsze, z zielonymi plamkami; liście sinozielone
Galanthus nivalis (śnieżyczka przebiśnieg)
Galanthus nivalis (śnieżyczka przebiśnieg)
▶ Galanthus nivalis L. (śnieżyczka przebiśnieg)
wystepowanie - Galanthus nivalis (śnieżyczka przebiśnieg)
przebiśnieg · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
↑nie wszystkie listki okwiatu jednakowe, z zielonożółtym wierzchołkiem; liście żywozielone
Leucojum vernum (śnieżyca wiosenna)
Leucojum vernum (śnieżyca wiosenna)
Leucojum vernum (śnieżyca wiosenna)
cechy diagnostyczne w kluczu:Monocotyledoneae (jednoliścienne)kl 2892
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Slavík, B., Štěpánková, 2010 — Květena České Republiky 8 p.677 [71.8]
  • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.795 [40]
  • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.547+526k [15]
  • Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.50 [86.1]
  • Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.75 [150.5]
  • Cullen J., Knees S.G., Cubey, H.S., 2011 — The European Garden Flora Flowering Plants Vol. I p.196 [444]
  • Nie znaleziona literatura id:
  • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
  • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji