takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Amana edulis (Miq.) Honda

Amana edulis
04.2008, Szczeglacin; copyright © by Paweł Kalinowski

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080400.2.pk - Amana edulis; Szczeglacin
080400-2
leg. Paweł Kalinowski
/Szczeglacin/ #1