fot. bg-Gagea_minima_3 (403×520) — copyright © by Błażej Gierczyk
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Gagea minima

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

18.04.2005, cmentarz w Strzelnie
copyright © by Błażej Gierczyk