takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Paris quadrifolia L.

czworolist pospolity
Paris quadrifolia (czworolist pospolity)
27.04.2002, dolina rz. Bystrzycy k. Wrocławia; copyright © by Marek Snowarski
Paris quadrifolia (czworolist pospolity)
Paris quadrifolia
owoc
Paris quadrifolia
Paris quadrifolia
łan
Paris quadrifolia
Paris quadrifolia (czworolist pospolity)
Paris quadrifolia (czworolist pospolity)

cechy charakterystyczne

Bylina kłączowa, (10)20-40cm wysokości; kłącze poziome, członowane, pokryte łuskami, 3-8mm średnicy.

space

Kwiat jeden, szczytowy, 4(5,6)-krotny, 4 zewnętrzne listki okwiatu lancetowate, zielone, 4 wewnętrzne równowąskie, żółtozielone. Pręcików 8(10,12). Szypułka kwiatu 2-6 cm długości. Owocem jest czarno-granatowa, kulista (9-12mm średnicy) jagoda, złożona z 4(5,6)-części, dojrzewając wysycha i rozpada się.

space

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Częsty. Lasy liściaste, buczyny, łęgowe, olsy, rzadko w iglastych. Na glebach wilgotnych, żyznych, zasobnych w próchnicę, zasadowych do lekko kwaśnych.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw