takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.246)

Lilium martagon L.

lilia złotogłów
Lilium martagon (lilia złotogłów)
09.06.2002, dolina Bystrzycy; copyright © by Marek Snowarski
Lilium martagon (lilia złotogłów)
Lilium martagon
rozety liści
Lilium martagon
pokrój, roślina z pąkami kwiatowymi
Lilium martagon (lilia złotogłów)
kwiatostan
Lilium martagon (lilia złotogłów)
owoce
Lilium martagon (lilia złotogłów)

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.246 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
Lilium martagon (lilia złotogłów)
wystepowanie
o mapie występowania
Nieczęsta. Lasy liściaste, czasem uprawiana.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · byliny cebulowe, bulwiaste lub kłączowe · wysokość 50-150 cm · strefa mrozoodporności 4 · kwitnienie: 6-7

Wymagania: światło · półcień lub umiarkowane słońce lub pełne słońce · odczyn · gleba zasadowa, z wapniem · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · woda · gleba przeciętnie wilgotna · ciepło · miejsce umiarkowanie zimne lub miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe · zwięzłość · gleba średnio zwięzła · żyzność · podłoże żyzne

znalezisko 20020609.3.02 - Lilium martagon (lilia złotogłów); dolina Bystrzycy
5f · 20020609.3.02
leg. Marek Snowarski
/dolina Bystrzycy/
znalezisko 20060625.1.js - Lilium martagon (lilia złotogłów); Pogórze Kaczawskie, okolice Wlenia
2f · 20060625.1.js
leg. Jacek Soboń
/Pogórze Kaczawskie, okolice Wlenia/
znalezisko 20100406.1.js - Lilium martagon (lilia złotogłów)
2f · 20100406.1.js
leg. Jacek Soboń
znalezisko 00010000.10_8_47.jmak - Lilium martagon (lilia złotogłów); Donautal Niemcy
3f · 00010000.10_8_47.jmak
leg. Jarosław Makowski
/Donautal Niemcy/
literatura · references
· Krusze N. red., 1980 — Ogrodnictwo w tabelach. p.342 [129]
· Slavík, B., Štěpánková, 2010 — Květena České Republiky 8 p.425 [71.8]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.784 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.540 [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.693 [9]
· Fedorov R.V., 1979 — Flora Partis Europaeae URSS. T.4 p.239 [86.4]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.189 [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.599 [11]
· Komarov V.L., Schischkin B.K., 1936 — Flora URSS. T.2 p.288 [85.2]
· Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.34 [150.5]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.803 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 17.02.2016 · powstała/was created 21.02.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Lilium_martagon.htm"> Lilium martagon (lilia złotogłów) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>