fot. Hyacinthus.orientalis.Carnegie.Wr7745 — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Hyacinthus orientalis (hiacynt wschodni)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

cv. Carnegie
10.04.2011 copyright © by Jacek Soboń