takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Melandrium rubrum (Weigel) Garcke

bniec czerwony
Silene dioica (L.) Clairv.
Melandrium rubrum (bniec czerwony)
25.06.2007, Tatry, Dol. Małej Łaki; copyright © by Anna Nowak-Dańda
Silene dioica
Melandrium rubrum (bniec czerwony)
Silene dioica
Silene dioica
Melandrium rubrum (bniec czerwony)
Melandrium rubrum (bniec czerwony)

cechy charakterystyczne

Gatunek silnie zmienny np. w stopniu owłosienia.

Tworzy płodne mieszańce z bniecem białym (Melandrium album)Melandrium ×dubium o różowych kwiatach.

Bylina, dwupienna, zwykle z jedną łodygą 20-70cm wysokości, z płonnymi różyczkami liściowymi; zwykle wyraźnie owłosione, w górze także gruczołowato.

space

Ząbków torebki 10, wywinięte na zewnątrz.

space

występowanie

Melandrium rubrum (bniec czerwony)
wystepowanie
o mapie występowania
Częsta. Wilgotne lasy, zarośla i ich skraje, nadrzeczne kamieńce, olszyny, źródliska, górskie ziołorośla. Z preferencją dla gleb próchnicznych, żyznych, o odczynie obojętnym lub słabo kwaśnym.

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

znalezisko 20060528.2.bg - Melandrium rubrum (bniec czerwony); G. Stołowe, okolice Darnkowa
3f · 20060528.2.bg
leg. Błażej Gierczyk
/G. Stołowe, okolice Darnkowa/
literatura · references
· Hejný, S., Slavík, B., 1990 — Květena České Republiky 2 p.164 [71.2]
· Flora Polski Rośliny naczyniowe, 1992 — Tom III edycja II p.265 [16.3II]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.206 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.149 [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.117 [9]
· Tzvelev N.N., 2004 — Flora Europae Orientalis. T.11 p.220 [86.11]
· Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.818 [17]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.100 [11]
· Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.212 [150.1]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.125 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.04 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 22.04.2016 · powstała/was created 08.10.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Melandrium_rubrum.htm"> Melandrium rubrum (bniec czerwony) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>