atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Melandrium rubrum (Weigel) Garcke

bniec czerwony
Silene dioica (L.) Clairv.
Melandrium rubrum (bniec czerwony)
25.06.2007, Tatry, Dol. Małej Łaki; copyright © by Anna Nowak-Dańda
Silene dioica
Melandrium rubrum (bniec czerwony)
Silene dioica
Silene dioica
Melandrium rubrum (bniec czerwony)
Melandrium rubrum (bniec czerwony)
Melandrium rubrum (bniec czerwony)
Melandrium rubrum (bniec czerwony)
Melandrium rubrum (bniec czerwony)
Melandrium rubrum (bniec czerwony)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Silene (lepnica)kl 3874
Gatunek silnie zmienny np. w stopniu owłosienia.

Tworzy płodne mieszańce z bniecem białym (Melandrium album)Melandrium ×dubium o różowych kwiatach.

Bylina, dwupienna, zwykle z jedną łodygą 20 – 70 cm wysokości, z płonnymi różyczkami liściowymi; zwykle wyraźnie owłosione, w górze także gruczołowato.

space

Ząbków torebki 10, wywinięte na zewnątrz.

space

występowanie

Melandrium rubrum (bniec czerwony)
wystepowanie
o mapie występowania
Częsta. Wilgotne lasy, zarośla i ich skraje, nadrzeczne kamieńce, olszyny, źródliska, górskie ziołorośla. Z preferencją dla gleb próchnicznych, żyznych, o odczynie obojętnym lub słabo kwaśnym.

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20060528.2.bg - Melandrium rubrum (bniec czerwony); G. Stołowe, okolice Darnkowa
060528-2
leg. Błażej Gierczyk
/G. Stołowe, okolice Darnkowa/ #3
znalezisko 20210901.40.kkcz - Melandrium rubrum (bniec czerwony); woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
210901-40
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz/
/nasiona/ #3

mieszaniec Melandrium rubrum (Weigel) Garcke

Melandrium ×dubium
Melandrium album (Mill.) Garcke × Melandrium rubrum (Weigel) Garcke · Silene ×hampeana
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]
wystepowanie
Melandrium album · bniec biały
Silene latifolia ssp. alba
takson o niepewnym statusie we fl. PL; być może antropofit [24]
archeofit, zadomowiony [234]