takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Melandrium rubrum (Weigel) Garcke

bniec czerwony
Silene dioica (L.) Clairv.
Melandrium rubrum (bniec czerwony)
25.06.2007, Tatry, Dol. Małej Łaki; copyright © by Anna Nowak-Dańda
Silene dioica
Melandrium rubrum (bniec czerwony)
Silene dioica
Silene dioica
Melandrium rubrum (bniec czerwony)
Melandrium rubrum (bniec czerwony)

cechy charakterystyczne

Gatunek silnie zmienny np. w stopniu owłosienia.

Tworzy płodne mieszańce z bniecem białym (Melandrium album)Melandrium ×dubium o różowych kwiatach.

Bylina, dwupienna, zwykle z jedną łodygą 20-70cm wysokości, z płonnymi różyczkami liściowymi; zwykle wyraźnie owłosione, w górze także gruczołowato.

space

Ząbków torebki 10, wywinięte na zewnątrz.

space

występowanie

Melandrium rubrum (bniec czerwony)
wystepowanie
o mapie występowania
Częsta. Wilgotne lasy, zarośla i ich skraje, nadrzeczne kamieńce, olszyny, źródliska, górskie ziołorośla. Z preferencją dla gleb próchnicznych, żyznych, o odczynie obojętnym lub słabo kwaśnym.

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20060528.2.bg - Melandrium rubrum (bniec czerwony); G. Stołowe, okolice Darnkowa
bg.060528-2
leg. Błażej Gierczyk
/G. Stołowe, okolice Darnkowa/ #3