Eurhynchium striatum (Schreb. ex Hedw.) Schimp.

dzióbkowiec bruzdowany
na stronie — występowanie · znaleziska