takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Veronica montana L.

przetacznik górski
na stronie — występowanie · znaleziska