atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Veronica prostrata L.

przetacznik rozesłany
Veronica rupestris hort.
Veronica prostrata (przetacznik rozesłany)
08.06.2014, OB Uniw. Wrocławskiego; copyright © by Jacek Soboń
Veronica prostrata (przetacznik rozesłany)
Veronica prostrata (przetacznik rozesłany)
Veronica prostrata
Veronica prostrata
Veronica prostrata

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Veronica prostrata
ekologiczne liczby wskaźnikowe Veronica prostrata (przetacznik rozesłany)
Rzadki, na północy Polski brak. Suche murawy, zbocza.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

NT – bliski zagrożenia.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20140608.24.js - Veronica prostrata (przetacznik rozesłany); OB Uniw. Wrocławskiego
140608-24
leg. Jacek Soboń
/OB Uniw. Wrocławskiego/ #3

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Veronica prostrata (przetacznik rozesłany)
🌱
🌺 ozdobne kwiaty
wysokość: 3 – 15 cm
kwitnienie: od maja do czerwca

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne
💧 woda: gleba przeciętnie wilgotna (świeża)
☷ gleba: przeciętna ogrodowa • odczyn zbliżony do obojętnego

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — pełne słońce • woda — gleba sucha • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce wybitnie ciepłe • zwięzłość — gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta • żyzność — podłoże żyzne

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #3) analiza dostępności roślin