⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Veronica (przetacznik)]
⇒ zwarta wersja klucza
  
(p) przeważnie nagie rośliny wodne i nadwodne (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania kon ...
  Rośliny wodne, nadwodne i w miejscach błotnistych.
  
    
(p) grona skrętoległe, torebki spłaszczone (↓nie)
Veronica scutellata
Veronica scutellata (przetacznik błotny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna p ...
·  Torebki wyraźnie spłaszczone, oskrzydlone, ponad 4mm szerokości, głęboko wcięte, dojrzałe o połowę dłuższe od kielicha.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowan ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajdu ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
Veronica scutellata (przetacznik błotny)
wystepowanie
przetacznik bagienny · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Brzegi wód, moczary, torfowiska, namuliska.
    
    
(p) grona naprzeciwległe, torebki co najwyżej nieznacznie spłaszczone (↑nie)
· ta cecha diagnostyc ...
·  Torebki jedynie nieznacznie bocznie spłaszczone, rozdęte lub z wyraźnym kilem na krawędzi, jednak nie oskrzydlone, zwykle poniżej 4mm szerokości, dojrzałe długości kielicha; pękają wzdłuż przegrody i krawędzi szczytowej na ±4 klapy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znaj ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w p ...
    
      
(p) wszystkie liście na wyraźnych ogonkach (↓nie)
Veronica beccabunga
Veronica beccabunga
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji ...
·  Łodyga na przekroju obła, zwykle pokładająca się i na końcach wzniesiona.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
Veronica beccabunga (przetacznik bobowniczek)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Najczęściej w wodach płynących. Także formy zanurzone i lądowe (te o wzniesionych pędach).
      
      
(p) wszystkie liście siedzące (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta ...
·  Łodyga na przekroju tępo 4-kanciasta; pędy kwiatowe zawsze wzniesione.
  Wody stojące i płynące.
Veronica anagalis-aquatica agg.
      
        
(p) liście wąsko lancetowate do 8mm szerokości (↓nie)
Veronica anagalloides (przetacznik mułowy)
XL
Veronica anagalloides (przetacznik mułowy)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
·  Łodyga pełna. Grona zwykle ogruczolone, dość grube.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ko ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
Veronica anagalloides (przetacznik mułowy)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Brzegi wód, namuliska.
        
        
(p) liście szeroko lancetowate, ponad 10mm szerokości. (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lu ...
·  Łodyga często dęta. Grona zwykle nagie.
· ta cecha diagnostyczna jes ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersj ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
        
          
(p) kwiatostany i szypułki kwiatów odchodzą pod kątem ostrym (↓nie)
Veronica anagallis-aquatica (przetacznik bobownik)
Veronica anagallis-aquatica
Veronica anagallis-aquatica (przetacznik bobownik)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja l ...
·  Przysadki nitkowate, do 1mm szerokości, zwykle 1.5-3× krótsze od szypułek owoców.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej we ...
· ta cecha diagnostyczna ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczn ...
Veronica anagallis-aquatica (przetacznik bobownik)
wystepowanie
syn. Veronica anagallis · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
          
          
(p) dolne gałązki kwiatostanu i szypułki owoców odchodzą pod kątem prostym (↑nie)
Veronica catenata
Veronica catenata (przetacznik wodny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub z ...
·  Przysadki równowąsko-lancetowate, 1-3mm szerokości, dłuższe od szypułek owoców.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w p ...
· ta cecha diagnostyczna je ...
· ta cecha diagnostyczna jest widocz ...
Veronica catenata (przetacznik wodny)
wystepowanie
syn. Veronica comosa · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Brzegi wód, namuliska (f. submersa zanurzona w wodzie).
          
  
(p) rośliny miejsc ±suchych lub górskie (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
·  Łodyga nie dęta, obła, niezbyt grubej ani miękkiej (u nadwodnego przetacznika błotnego (Veronica scutellata) łodyga cienka, ostrokanciasta).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dos ...
· ta cecha diagnostyczn ...
· ta cecha diagn ...
  Rośliny miejsc ±suchych nieleśnych lub leśne.
Sekcja Veronica ≡ Chamaedrys
  
    
(p) grono do 4 kwiatów, łodyżka silnie skrócona (↓nie)
Veronica aphylla
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wers ...
·  Łodyżki silnie skrócone, gęsto ulistnione, czasem liście umieszczone ±różyczkowato. Liście na ogonkach, miękko owłosione.
Veronica aphylla (przetacznik różyczkowaty)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Karpaty, Tatry w piętrze kosodrzewiny i alpejskim oraz wzdłuż potoków; skały, źródliska, miejsca wilgotne.
    
    
(p) grono liczniej kwiatowe, łodyżka wydłużona (↑nie)
    
      
(p) łodyga owłosiona dwurzędowo (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlas ...
  Veronica chamaedrys agg.
      
        
(p) kielich rzadko gruczołowato owłosiony (↓nie)
Veronica chamaedrys (przetacznik ożankowy)
Veronica chamaedrys (przetacznik ożankowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym ro ...
·  Łodyga między liniami włosków często z pojedynczymi włoskami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakła ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wers ...
· ta cecha diagnostyczn ...
Veronica chamaedrys (przetacznik ożankowy)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Łąki, murawy, widne lasy i ich skraje, zarośla, przydroża, siedliska ruderalne.
        
        
(p) kielich gęsto gruczołowato owłosiony (↑nie)
Veronica vindobonensis (przetacznik pannoński)
Veronica vindobonensis (przetacznik pannoński)
Veronica vindobonensis (przetacznik pannoński)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, o ...
·  Łodyga z dwoma bardzo gęstymi liniami włosków, pomiędzy nimi zupełnie naga.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, o ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· ta cecha diagnostycz ...
Veronica vindobonensis (przetacznik pannoński)
wystepowanie
syn. Veronica chamaedrys ssp. vindbonensis · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Murawy i zarośla kserotermiczne.
        
      
(p) łodyga równomiernie wokół owłosiona (↑nie)
      
        
(p) działki cztery (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widocz ...
·  Torebki zwykle ±tak długie jak szerokie lub nieco szersze.
        
          
(p) łodygi pokładające się aż pod kwiatostan (↓nie)
Veronica officinalis
Veronica officinalis
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
·  Liście siedzące, lub z krótkim ogonkiem (do 1/5 blaszki), często zimotrwałe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowan ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlas ...
Veronica officinalis (przetacznik leśny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Lasy i ich skraje, zręby, przydroża.
          
          
(p) łodygi pokładające się tylko w nasadzie (↑nie)
          
            
(p) liście krótkoogonkowe lub siedzące (↓nie)
Veronica urticifolia (przetacznik pokrzywolistny)
Veronica urticifolia (przetacznik pokrzywolistny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlas ...
·  Szypułki dojrzałych owoców haczykowato zagięte w stronę osi grona.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczn ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dost ...
Veronica urticifolia (przetacznik pokrzywolistny)
wystepowanie
syn. Veronica latifolia · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Lasy liściaste i zarośla.
            
            
(p) liście na ogonkach dłuższych niż połowa długości blaszki (↑nie)
Veronica montana (przetacznik górski)
Veronica montana (przetacznik górski)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
·  Torebka ok. 8mm szerokości, w nasadzie ucięta, powierzchnia naga; komory torebki w górze połączone ze sobą.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełne ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalog ...
Veronica montana (przetacznik górski)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Lasy, głównie w buczynach.
            
        
(p) działek pięć (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowan ...
·  Torebki zwykle dłuższe niż szersze.
        
          
(p) pędy pokładające się (↓nie)
Veronica prostrata
Veronica prostrata
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logow ...
·  Kwiaty drobne, korona 5-8mm średnicy, bladoniebieska lub liliowa. Grono krótkie.
· ta cecha diagnostyczn ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
Veronica prostrata (przetacznik rozesłany)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Suche murawy, zbocza.
          
          
(p) pędy wzniesione (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
·  Kwiaty większe, korona 8-18mm średnicy, najczęściej czysto błękitna. Grono kwiatowe wydłużone.
· ta cecha diagnostyczna je ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej w ...
  Veronica austriaca agg.
          
            
(p) wszystkie liście podobne (↓nie)
Veronica teucrium (przetacznik pagórkowy)
Veronica teucrium (przetacznik pagórkowy)
XL
Veronica teucrium (przetacznik pagórkowy)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne eleme ...
·  Korona 15-18mm średnicy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalog ...
Veronica teucrium (przetacznik pagórkowy)
wystepowanie
syn. Veronica austriacum ssp. teucrium · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Suche murawy i zarośla, skraje lasów; na głębszych glebach.
            
              
(p) środkowe i dolne liście pierzastodzielne do pierzastosiecznych
Veronica jacquinii
Veronica jacquinii (przetacznik pierzastosieczny)
syn. Veronica austriaca ssp. austriaca · istnieją wątpliwości, czy takson jest składnikiem flory polskiej
              
            
(p) liście zróżnicowane (↑nie)
Veronica austriaca (przetacznik ząbkowany)
Veronica austriaca (przetacznik ząbkowany)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone ...
·  Korona 8-15mm średnicy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
Veronica austriaca (przetacznik ząbkowany)
wystepowanie
syn. Veronica dentata · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Suche murawy o charakterze stepowym, zarośla, dąbrowy i ich skraje; na glebach płytkich.
            
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu