fot. jmak-Veronica-catenata-PL-Przetacznik-wodny-czerwonawy — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Veronica catenata

on This page when logged in
you will see 2.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

Donautal, Schw. Alb, Niemcy · copyright © by Jarosław Makowski