takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — VU–narażony

Veronica catenata Pennell

przetacznik wodny
Veronica comosa K. Richt.
Veronica catenata
Donautal, Schw. Alb, Niemcy; copyright © by Jarosław Makowski
Veronica catenata (przetacznik wodny)
Veronica catenata (przetacznik wodny)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Nieczęsty. Brzegi wód, namuliska.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.