atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Veronica beccabunga L.

przetacznik bobowniczek
Veronica beccabunga
08.06.2003, okolice Dąbrowy Górniczej.; copyright © by Antoni Mielnikow
Veronica beccabunga
pokrój
Veronica beccabunga
kwiatostany
Veronica beccabunga
torebki
Veronica beccabunga
Veronica beccabunga
Veronica beccabunga
Veronica beccabunga
Veronica beccabunga
Veronica beccabunga (przetacznik bobowniczek)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Częsty. Brzegi wód, cieki.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

wymagania i uprawa

🌸

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce lub pełne słońce • woda — gleba mokra lub roślina wodna • odczyn — gleba o obojętnym pH • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne lub podłoże żyzne