takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Veronica beccabunga L.

przetacznik bobowniczek
na stronie — występowanie · wymagania i uprawa
Veronica beccabunga
08.06.2003, okolice Dąbrowy Górniczej.; copyright © by Antoni Mielnikow
Veronica beccabunga
pokrój
Veronica beccabunga
kwiatostany
Veronica beccabunga
torebki
Veronica beccabunga
Veronica beccabunga
Veronica beccabunga
Veronica beccabunga
Veronica beccabunga
Veronica beccabunga (przetacznik bobowniczek)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Częsty. Brzegi wód, cieki.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

wymagania i uprawa

Grupa użytkowa: do oczka wodnego · strefa bagienna lub brzegowa

Wymagania: światło · umiarkowane słońce lub pełne słońce · woda · gleba mokra lub roślina wodna · odczyn · gleba o obojętnym pH · ciepło · miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe · zwięzłość · gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże umiarkowanie żyzne lub podłoże żyzne

literatura · references
· Slavík, B., 2000 — Květena České Republiky 6 p.396 [71.6]
· Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1963 — Tom X p.337 [16.10]
· Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.575 [40]
· Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.420 [15]
· Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.439 [9]
· Fedorov A., Kamelin R.V., 1981 — Flora Partis Europaeae URSS. T.5 p.242+251+253 [86.5]
· Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.449 [11]
· Schischkin B.K., Bobrov E.G., 1955 — Flora URSS. T.22 p.475+t21 [85.22]
· Tutin T.G. et al., 1972 — Flora Europaea. Volume 3. Diapensiaceae to Myoporaceae p.248 [150.3]
· Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.525 [3]
· Mirek Z. et al., 2002 — Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin kwiatowych i paprotników Polski. [24]
· Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
· Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U., 2002 — Ecological indicator values of vascular plants of Poland (Ekologiczne liczby wskażnikowe roślin naczyniowych Polski). [23]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 21.02.2016 · powstała/was created 27.07.2003

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/gatunki/Veronica_beccabunga.htm"> Veronica beccabunga (przetacznik bobowniczek) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>