takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Veronica beccabunga L.

przetacznik bobowniczek
na stronie — występowanie · wymagania i uprawa
Veronica beccabunga
08.06.2003, okolice Dąbrowy Górniczej.; copyright © by Antoni Mielnikow
Veronica beccabunga
pokrój
Veronica beccabunga
kwiatostany
Veronica beccabunga
torebki
Veronica beccabunga
Veronica beccabunga
Veronica beccabunga
Veronica beccabunga
Veronica beccabunga
Veronica beccabunga (przetacznik bobowniczek)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Częsty. Brzegi wód, cieki.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

wymagania i uprawa

Grupa użytkowa: do oczka wodnego · strefa bagienna lub brzegowa

Wymagania: światło · umiarkowane słońce lub pełne słońce · woda · gleba mokra lub roślina wodna · odczyn · gleba o obojętnym pH · ciepło · miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe · zwięzłość · gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże umiarkowanie żyzne lub podłoże żyzne