opis

Korona kulista, ±promienista, rurka korony krótsza niż szersza.

Łodygi wzniesione.

Kwiaty w szczytowych gronach lub kłosach; ku górze kwiatostanu przysadki są coraz mniejsze, w końcu zupełnie niepodobne do liści łodygowych, przez co grona ±wyraźnie odgraniczone od sterylnej części pędu.

⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Veronica (przetacznik)]
⇒ zwarta wersja klucza
  
(p) byliny (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest ...
· Liście całobrzegie lub bardzo płytko karbowane.
  W większości gatunki górskie.
  
    
(p) kwiatostany wydłużone, licznokwiatowe (↓nie)
Veronica serpyllifolia (przetacznik macierzankowy)
Veronica serpyllifolia (przetacznik macierzankowy)
Veronica serpyllifolia (przetacznik macierzankowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po z ...
· Korona niebiesko biała lub prawie biaława.
· ta cecha diagnostyczna jes ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
Veronica serpyllifolia (przetacznik macierzankowy)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Pastwiska i inne udeptywane tereny trawiaste, łąki, miedze, przydroża, pola uprawne, ugory, świetliste lasy, brzegi potoków, źródliska, mokradła, murawy subalpejskie i hale. Na glebach dostatecznie wilgotnych i mokrych, zwykle zwartych, gliniastych do ilastych, zasobnych w próchnicę, żyznych, często zasobnych w azot, ale o niskiej zawartości wapnia, o odczynie obojętnym do kwaśnego.
    
      
(p) kwiaty i liście większe
Veronica gentianoides (przetacznik goryczkowaty)
· ta cecha diagnostyc ...
· Liście, zwłaszcza odziomkowe, 2-6cm × 4-15mm.
· ta cecha diagnostyczna ...
Veronica gentianoides (przetacznik goryczkowaty)
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Gatunek rzadko uprawiany i dziczejący.
      
    
(p) kwiatostan skąpokwiatowy, skupiony (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełne ...
· Torebki wyraźnie dłuższe niż szersze.
    
      
(p) niski półkrzew (↓nie)
Veronica fruticans
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w p ...
· Szyjka słupka 4-6mm długości. Korona 10-14mm średnicy.
Veronica fruticans (przetacznik krzewinkowy)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
      
      
(p) rośliny zielne (↑nie)
· ta cecha diag ...
· Szyjka słupka 0.5-3mm długości. Korona 5-9mm średnicy.
      
        
(p) w nasadzie pędu liście w różyczce (↓nie)
Veronica bellidioides (przetacznik stokrotkowy)
Veronica bellidioides (przetacznik stokrotkowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostęp ...
· Kwiatostan ogruczolony.
Veronica bellidioides (przetacznik stokrotkowy)
przetacznik stokrótkowy · takson wymarły na terenie Polski
        
        
(p) liście równomiernie rozłożone (↑nie)
Veronica alpina (przetacznik alpejski)
Veronica alpina (przetacznik alpejski)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub za ...
· Roślina bez włosków gruczołowatych.
Veronica alpina (przetacznik alpejski)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
        
  
(p) rośliny roczne lub dwuletnie (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowa ...
· Liście wyraźnie karbowano piłkowane do dłoniastosiecznych lub pierzastosiecznych (wyjątkowo całobrzegie u gatunków zawlekanych, ale wtedy całe, poza kwiatostanem, nagie).
  Przeważnie chwasty upraw lub rośliny suchych, nasłonecznionych stanowisk.
  
    
(p) liście i przysadki niepodzielone (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logow ...
    
      
(p) prawie nagie (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
· Liście lancetowate lub podługowate, w nasadzie klinowate, całobrzegie. Podczas suszenia roślina czernieje.
· ta cecha di ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atla ...
Veronica peregrina ssp. peregrina (przetacznik obcy)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
      
      
(p) rośliny owłosione (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu ...
· Liście jajowate, w nasadzie sercowate, karbowane.
· ta cecha diagno ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania k ...
      
        
(p) szypułki krótkie (↓nie)
Veronica arvensis siewka (rozwój przetacznika polnego)
Veronica arvensis (przetacznik polny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowa ...
· Brzeg liści płytko karbowany lub ząbkowany. Rośliny podczas suszenia nie czernieją.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opc ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
Veronica arvensis (przetacznik polny)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Chwast upraw, przydroża, murawy.
        
        
(p) owoce szypułkowe (↑nie)
Veronica praecox (przetacznik wczesny)
Veronica praecox (przetacznik wczesny)
Veronica praecox (przetacznik wczesny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
· Brzeg liści głęboko karbowany do wrębnego.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej we ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dos ...
Veronica praecox (przetacznik wczesny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Murawy kserotermiczne i pola uprawne.
        
    
(p) górne liście i niższe przysadki podzielone (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakła ...
    
      
(p) szypułki długie (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· Torebki ogruczolone także na powierzchni klap.
· ta cecha diagnostyczna jest wi ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
      
        
(p) dolne przysadki i górne liście dłoniastodzielne (↓nie)
Veronica triphyllos
Veronica triphyllos (przetacznik trójlistkowy)
Veronica triphyllos (przetacznik trójlistkowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersj ...
· Torebki w zarysie okrągłe do szerszych niż dłuższe. Szyjka słupka ±długości wcięcia.
· ta cecha diagnostyczna jest wid ...
· ta cecha diagnostyc ...
Veronica triphyllos (przetacznik trójlistkowy)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Zwykle jako chwast na piaszczystych glebach bezwapiennych.
        
        
(p) przysadki płycej wcięte (↑nie)
Veronica praecox (przetacznik wczesny)
Veronica praecox (przetacznik wczesny)
Veronica praecox (przetacznik wczesny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lu ...
· Torebki dłuższe niż szersze. Szyjka słupka znacznie dłuższa od wcięcia.
· ta cecha diagnostyczna jest w ...
· ta cecha diagnosty ...
Veronica praecox (przetacznik wczesny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Murawy kserotermiczne, zwłaszcza na glebach wapiennych.
        
      
(p) szypułki krótkie (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
· Powierzchnia klap torebek jedynie rzadko krótko owłosiona włoskami niegruczołowatymi.
· ta cecha diagnosty ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
      
        
(p) szyjka słupka krótsza od wcięcia (↓nie)
Veronica verna (przetacznik wiosenny)
Veronica verna (przetacznik wiosenny)
Veronica verna (przetacznik wiosenny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logow ...
· Korona jasnoniebieska, (2)3(4)mm średnicy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczn ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
Veronica verna (przetacznik wiosenny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Piaski, chwast w uprawach.
        
        
(p) szyjka słupka dłuższa od wcięcia (↑nie)
Veronica dillenii
Veronica dillenii (przetacznik Dillena)
Veronica dillenii (przetacznik Dillena)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lu ...
· Korona ciemnoniebieska, 4-7mm średnicy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowa ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
Veronica dillenii (przetacznik Dillena)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Piaski, chwast w uprawach.
        
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu