opis

Korona kulista, ±promienista, rurka korony krótsza niż szersza.

Łodygi wzniesione.

Kwiaty w szczytowych gronach lub kłosach; ku górze kwiatostanu przysadki są coraz mniejsze, w końcu zupełnie niepodobne do liści łodygowych, przez co grona ±wyraźnie odgraniczone od sterylnej części pędu.

⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Veronica (przetacznik)]
⇒ zwarta wersja klucza
  
(p) byliny (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest ...
·  Liście całobrzegie lub bardzo płytko karbowane.
  W większości gatunki górskie.
  
    
(p) kwiatostany wydłużone, licznokwiatowe (↓nie)
Veronica serpyllifolia (przetacznik macierzankowy)
Veronica serpyllifolia (przetacznik macierzankowy)
Veronica serpyllifolia (przetacznik macierzankowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po z ...
·  Korona niebiesko biała lub prawie biaława.
· ta cecha diagnostyczna jest ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja lo ...
Veronica serpyllifolia (przetacznik macierzankowy)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Pastwiska i inne udeptywane tereny trawiaste, łąki, miedze, przydroża, pola uprawne, ugory, świetliste lasy, brzegi potoków, źródliska, mokradła, murawy subalpejskie i hale. Na glebach dostatecznie wilgotnych i mokrych, zwykle zwartych, gliniastych do ilastych, zasobnych w próchnicę, żyznych, często zasobnych w azot, ale o niskiej zawartości wapnia, o odczynie obojętnym do kwaśnego.
    
      
(p) kwiaty i liście większe
Veronica gentianoides (przetacznik goryczkowaty)
· ta cecha diagnostyc ...
·  Liście, zwłaszcza odziomkowe, 2-6cm × 4-15mm.
· ta cecha diagnostyczna j ...
Veronica gentianoides (przetacznik goryczkowaty)
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Gatunek rzadko uprawiany i dziczejący.
      
    
(p) kwiatostan skąpokwiatowy, skupiony (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełne ...
·  Torebki wyraźnie dłuższe niż szersze.
    
      
(p) niski półkrzew (↓nie)
Veronica fruticans
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w p ...
·  Szyjka słupka 4-6mm długości. Korona 10-14mm średnicy.
Veronica fruticans (przetacznik krzewinkowy)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
      
      
(p) rośliny zielne (↑nie)
· ta cecha diag ...
·  Szyjka słupka 0.5-3mm długości. Korona 5-9mm średnicy.
      
        
(p) w nasadzie pędu liście w różyczce (↓nie)
Veronica bellidioides (przetacznik stokrotkowy)
Veronica bellidioides (przetacznik stokrotkowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostęp ...
·  Kwiatostan ogruczolony.
Veronica bellidioides (przetacznik stokrotkowy)
przetacznik stokrótkowy · takson wymarły na terenie Polski
        
        
(p) liście równomiernie rozłożone (↑nie)
Veronica alpina (przetacznik alpejski)
Veronica alpina (przetacznik alpejski)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub za ...
·  Roślina bez włosków gruczołowatych.
Veronica alpina (przetacznik alpejski)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
        
  
(p) rośliny roczne lub dwuletnie (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowa ...
·  Liście wyraźnie karbowano piłkowane do dłoniastosiecznych lub pierzastosiecznych (wyjątkowo całobrzegie u gatunków zawlekanych, ale wtedy całe, poza kwiatostanem, nagie).
  Przeważnie chwasty upraw lub rośliny suchych, nasłonecznionych stanowisk.
  
    
(p) liście i przysadki niepodzielone (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logow ...
    
      
(p) prawie nagie (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
·  Liście lancetowate lub podługowate, w nasadzie klinowate, całobrzegie. Podczas suszenia roślina czernieje.
· ta cecha diag ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu ...
Veronica peregrina ssp. peregrina (przetacznik obcy)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
      
      
(p) rośliny owłosione (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu ...
·  Liście jajowate, w nasadzie sercowate, karbowane.
· ta cecha diagnost ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania kon ...
      
        
(p) szypułki krótkie (↓nie)
Veronica arvensis siewka (rozwój przetacznika polnego)
Veronica arvensis (przetacznik polny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowa ...
·  Brzeg liści płytko karbowany lub ząbkowany. Rośliny podczas suszenia nie czernieją.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania l ...
Veronica arvensis (przetacznik polny)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Chwast upraw, przydroża, murawy.
        
        
(p) owoce szypułkowe (↑nie)
Veronica praecox (przetacznik wczesny)
Veronica praecox (przetacznik wczesny)
Veronica praecox (przetacznik wczesny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
·  Brzeg liści głęboko karbowany do wrębnego.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wers ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostę ...
Veronica praecox (przetacznik wczesny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Murawy kserotermiczne i pola uprawne.
        
    
(p) górne liście i niższe przysadki podzielone (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakła ...
    
      
(p) szypułki długie (↓nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
·  Torebki ogruczolone także na powierzchni klap.
· ta cecha diagnostyczna jest wido ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
      
        
(p) dolne przysadki i górne liście dłoniastodzielne (↓nie)
Veronica triphyllos
Veronica triphyllos (przetacznik trójlistkowy)
Veronica triphyllos (przetacznik trójlistkowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersj ...
·  Torebki w zarysie okrągłe do szerszych niż dłuższe. Szyjka słupka ±długości wcięcia.
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
· ta cecha diagnostyczn ...
Veronica triphyllos (przetacznik trójlistkowy)
wystepowanie
antropofit zadomowiony we florze polskiej
  Zwykle jako chwast na piaszczystych glebach bezwapiennych.
        
        
(p) przysadki płycej wcięte (↑nie)
Veronica praecox (przetacznik wczesny)
Veronica praecox (przetacznik wczesny)
Veronica praecox (przetacznik wczesny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lu ...
·  Torebki dłuższe niż szersze. Szyjka słupka znacznie dłuższa od wcięcia.
· ta cecha diagnostyczna jest wid ...
· ta cecha diagnostycz ...
Veronica praecox (przetacznik wczesny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Murawy kserotermiczne, zwłaszcza na glebach wapiennych.
        
      
(p) szypułki krótkie (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
·  Powierzchnia klap torebek jedynie rzadko krótko owłosiona włoskami niegruczołowatymi.
· ta cecha diagnostycz ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji at ...
      
        
(p) szyjka słupka krótsza od wcięcia (↓nie)
Veronica verna (przetacznik wiosenny)
Veronica verna (przetacznik wiosenny)
Veronica verna (przetacznik wiosenny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logow ...
·  Korona jasnoniebieska, (2)3(4)mm średnicy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja l ...
Veronica verna (przetacznik wiosenny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Piaski, chwast w uprawach.
        
        
(p) szyjka słupka dłuższa od wcięcia (↑nie)
Veronica dillenii
Veronica dillenii (przetacznik Dillena)
Veronica dillenii (przetacznik Dillena)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lu ...
·  Korona ciemnoniebieska, 4-7mm średnicy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowani ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pe ...
Veronica dillenii (przetacznik Dillena)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Piaski, chwast w uprawach.
        
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu