antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, lokalnie zadomowiony [234]

Veronica gentianoides Vahl

przetacznik goryczkowaty
na stronie — występowanie · wymagania i uprawa
Veronica gentianoides (przetacznik goryczkowaty)
ogr. zielny, Niemcy; copyright © by Jarosław Makowski
Veronica gentianoides (przetacznik goryczkowaty)
Veronica gentianoides (przetacznik goryczkowaty)

występowanie

Bylina.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- lokalnie zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Azja południowo-zachodnia [czas przybycia na teren Polski: 1968r.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: częściowo przeobrażonych

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · na rabatę bylinową · do ogrodu skalnego · wysokość 30-50 cm · kwitnienie: 5-6

Analiza dostępności roślin (form i odmian #2):
• bez odmiany · · ‘Variegata’