takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Veronica serpyllifolia L.

przetacznik macierzankowy
na stronie — występowanie · znaleziska